Zikir Pendek Yang Dapat Memperlancar Rezeki Dan Dianjurkan Oleh NabiDiriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw. Seraya berkata, “ Wahai Rasulullah, dunia telah berpaling dariku dan hartaku menjadi sedikit.” Kemudian Nabi Muhammad Saw menjawab, “ Di manakah engkau terhadap do’a para malaikat dan tasbih para makhluk yang dengan itu mereka mendapat rezeki?”

Orang itu berkata, “ Apa itu, Wahai Rasulullah?”
Belia menjawab, “ [Subhanallahil  ‘adhiem Wa Bihamdihi Astagfirullah] di baca seratus kali diantara  terbit fajar hingga engkau kerjakan sholat subuh, niscaya dunia datang kepadamu dengan tunduk dan hina, dan Allah SWT menciptakan dari setiap kata satu malaikat yang senantiasa bertasbih kepada Allah Ta’ala hingga hari kiamat dan bagimu pahalanya.”

Nabi Saw. Bersabda, “ Apabila hamba mengucapkan: Alhamdulillah, ia (kalimat itu) memenuhi antara langit dan bumi. Apabila mengucapkan: Alhamdulillah untuk kedua kalinya, maka ia memenuhi antara langit ketujuh hingga bumi yang paling bawah. Apabila ia mengucapkan Alhamdulillah yang ketiga kalinya, maka Allah Ta’ala berfirman: Mintalah!, tentu engkau di beri.”

Nabi Muhammad Saw. Bersabda:
Amalan-amalan baik yang kekal adalah ucapan: Laa Ilahaa illallah, Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah dan Laa Haula Wa Laa Quwwata illaa Billahil ‘aliyyil ‘Adhiem.”

Nabi Saw. Bersabda, “Tidaklah seseorang yang mengucapkannya zikir tersebut diatas), melainkan diampuni dosa-dosanya, walaupun banyaknya seperti buih lautan (HR. Ibnu Umar ra.)

Ketahuilah bahwa zikir-zikir yang bermanfaat ialah yang disertai dengan kehadiran hati, sedangkan yang selain itu sedikit manfaatnya. Karena yang dituju adalah kesenangan dengan Allah dan hal itu terwujud dengan selalu berzikir disertai hati yang hadir (khusuk). Dengan itu engkau akan aman dari su’ul khatimah (penghabisan yang buruk). Wallahu a’lam.


Related Posts

Subscribe Our Newsletter